درباره ما

سخن آغازین با اهالی البرز:

هفته نامه تریبون شهر، از بهمن ماه سال ۹۷ با هدف نشر اخبار فرهنگی اجتماعی اقتصادی و بازتاب رخداد های استان البرز در حوزه های مختلف به ویژه مدیریت شهری و اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی فعالیت خود را آغاز کرده و پیوسته کوشیده است تا با حفظ اصول رسانه ای، پل ارتباطی مطمئنی بین شهروندان و مدیران مسئول باشد.

به همین جهت اهتمام ورزیده تا دغدغه مندی های مردم را با مدد از تفکرات سازنده و قلم های ارزشمند صاحب نظران و کارشناسان حوزه رسانه به طور شفاف تنظیم و ترویج نماید. بی شک برای رسیدن به نقطه مطلوب ، نیازمند مشارکت و همراهی مستمر صاحبان قلم و مدیران شهری و مهمتر از همه نظرات سازنده شهروندان فهیم و فرهیخته ایران کوچک و آحاد البرز نشینان شعورمند می باشیم. امید که در رسیدن به این رسالت خطیر، همواره همراه ما باشید.

سردبیر تریبون شهر: مرتضی دهقان آزاد

همراهان تریبون شهر:

  • اکبر سعیدی مدیر مسئول
  • مرتضی دهقان آزاد سر دبیر
  • علی شیزری مدیر تحریریه و پشتیبانی سایت
  • و همراهان رسانه ای ما در تحریریه تریبون شهر