بلدیهٔ کرج؛ مدیری بلدِ کار می خواهد

کلانشهر کرج  سالهاست در حسرت مدیری کلان اندیش و کلان نگر و هم تراز و ترازو با نام ایران کوچک می سوزد و می سازد در انتخاب شهردار، به مردم آدرس غلط ندهیم! از آنجا که بعد از هر انتخابات شورای شهری، معمولاً یکی از اولویت های اصلی و دغدغه های مهم اعضا، موضوع انتخاب

کابینهٔ ایرانِ کوچک درحسرتِ مدیرانِ بزرگ! نگاهی گذرابه ساختارثابت مانده و بعضاً دچارسکون و رکود مطلق گردیدهٔ حوزه های مدیریتی استان البرز ،درسالیان متمادی، و آمد و شد چندین استاندار، مؤید این مدعاست که: متأسفانه، هیچ اهتمامی درتصمیم گیران این استان و بویژه استاندارانِ اغلب غیربومیِ آن،درراستایِ پویاسازی و تغییر و تحول بنیادین در برهم

ازمُفت، حرف زدنِ معلمان تاحرفِ مُفت زدنِ مسئوولان!   وقتی آخرین معیارهاونمایه هایِ خطِ فقر،حاکی از آن است که ،خانوارهایی که درآمدماهانه اشان، کمترازپنج میلیون تومان است!قطعا جزوِ دهک هایِ زیرخطِ قرمزِفقر،محسوب می شوند!حالا محاسبه بفرماییدکه چه میزان ازمردمِ مفلوک وتحقیرشده یِ این مملکتِ فلک زده!باوضعیتِ فلاکت بار،ِاموراتِ زندگیِ خِفّت بارشان راباشکمِ خالی وشرمساری، می

نگاهی بر نارسایی رسانه ای هنوز سالیان درازی از نظریه دهکده جهانی مارشال مک لوهان نگذشته که جمله معروف او یعنی «رسانه خود پیام است» مفهوم مؤثرش را بر انسان معاصر و ارتباطات وی گذاشته و بازتاب اندیشه هایش در اقصی نقاط جهان که امروزه به مدد رسانه ها به یک دهکده کوچک مبدل شده،

به کارگیری عنصرشتاب وعدم شناخت وجامعیت علمی ونیز تخریب عامدانه وخصومت آمیز حزبی وجناحی و عصبانیت وعجالت عاری ازخجالت وآمیخته باحب وبغض درتصمیم گیری ها، نه تنها درپیشگاه ارباب عقول بلکه ازدیدگاه شرع مبین اسلام نیز مذموم ومردود شمرده است! داستان تاسف باری که سال هاست ازسوی افراد ذی نفوذ،فاقداخلاق درجناح های مختلف البرزباعقده گشایی

متاسفانه استان البرز که در تقسیمات کشوری، آخرین پلاک ثبتی را از آن خویش ساخته بلحاظ رشد و توسعه کمّی و کیفی نیز در رتبه های آخر قرار گرفته که این جایگاه با توانمندی‌های کم نظیر و فرصت‌های بی شمار موجود در استان، هیچ گونه تطابقی ندارد. البرز، آخرین پلاک ثبتی تقسیمات کشوری است که

  حقیقت این است که جوامع پویا  جوامعی هستند که دارای زیر ساخت های اصولی و عمیق اند و سال هاست که مبانی تعلیم و تربیت خویش را بر این اساس بنیان نهادند ومغز موتور محرکه پیشرفت همه جانبه را که همان آموزش و پرورش است درراس هرم توسعه پایدار خویش قرار داده و این

رمزگشایی از جعبه سیاهِ تبلیغاتِ پروپاگاندایی در شهر! سریال قصه‌های پرغصه، فقدان مدیریت کارآمد و غیرسیاسی در کرج، کم کم به فیلم‌های هندی وسریال‌های هزار قسمتی ترکیه‌ای شباهت یافته است. گویی قرار نیست این کودک سرراهی! سر و صاحبی شایسته و لایق پیدا کند و از زیر سایه سیاه پدرخوانده‌ها و ناپدری‌های عاشق پول و

مطبوعات نقش بسیار مهمی را در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی و روز آمد کردن دانسته‌های مردم در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه ایفا می‌نمایند و در جهت دهی افکار و اذهان عمومی نقش دقیق و عمیقی دارند. از آن‌جایی که در حکومت‌های جمهوری و دموکراسی، پس از قانون و مجلس